BOŽÍ DAR - OPRAVY VLHKÉHO SKLEPA

24000Kč (self-payment)

Sklep - odstranit nevhodné omítky a SDK, vše co je pod plísní, až na cihlu a spáru, aby vše dýchalo a větralo, nastříkat a napřít přípravkem proti plísním, pak hydrofobním nátěrem. Osadit ventilátor na objem místnosti s vlhkostním číslem, který bude spínat při vyšší vlhkosti + odvlhčovač napojený do kanalizace, nebo do jímky a z té do odpadu. Opět odvlhčovač nadimenzivat na objem prostoru. Schodiště natřít transparentním nátěrem s křemičitým vsypem. Odpad vynosit na zahradu a odvézt na skládku.

Deadline: WHEN IT IS DONE

Where: 2196, 362 62, Boží Dar, Karlovarský, Czech Republic

24000Kč FOR TAKER OFFERED BY:

PEVE CONSTRUCT

(5.00)
6 jobs created
2 jobs already finished
more than 619 EUR paid

I CAN DO IT

SHARE