PRÁCE ZEDNÍCI: ZDIVO, PŘÍČKY 4761 M2, 720X PŘEKLAD

1679560Kč (self-payment)

Detaily k zakázce po přihlášení se na tento job // 28.6.2021 START // http://www.peveconstruct.cz

Deadline: TODAY

Where: Na Terasách 1495/10, 312 00 Plzeň, Plzeň, Czech Republic

1679560Kč FOR TAKER OFFERED BY:

PEVE CONSTRUCT

(5.00)
17 jobs created
2 jobs already finished
more than 619 EUR paid

I CAN DO IT

SHARE