BEDNĚNÍ A BETONÁŽ 1PP (STĚNY + STROP + MARKÝZA)

74448Kč (self-payment)

Stěny 1stranka 1PP (2 takty) + jedna stěna 1NP (1 takt) = 149m2 // strop nad 1PP + markýza (1 takt) = 60m2 // schody z 2PP do 1PP (ty budou za příplatek) // 41m3 betonáží // bednění ručně z odlehčeného PERI bednění, kotvy pro 1stranky jsou již připravené v podlaze dle kladecího plánu // http://www.peveconstruct.cz link na tvar 1PP: https://www.dropbox.com/scl/fi/8tln33cqee3qpe51y1g2m/03-Tvar_1PP.pdf?rlkey=j10xgz4sbh8jvclzssmc0fsig&dl=0

Deadline: WHEN IT IS DONE

Where: Hradešínská 1826/38, 10100 Praha, Prague, Czech Republic

74448Kč FOR TAKER OFFERED BY:

PEVE CONSTRUCT

(4.88)
25 jobs created
6 jobs already finished
more than 18002 EUR paid

I CAN DO IT

SHARE